bureauVH maakt architectuur met een schijnbare eenvoud en met veel oog voor detail. 

Met een persoonlijke benadering en in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en bouwers wordt een architectuur gecreëerd met een eigen gezicht, nuchter en pragmatisch. Details in een ontwerp zijn net zo belangrijk als de hoofdlijnen waarmee elk ontwerp begint. Door al in een vroeg stadium aandacht te besteden aan de technische uitwerking en bouwkundige detaillering wordt de essentie van het ontwerp gewaarborgd.

Ontwerpen die de wens de opdrachtgever weerspiegelen daarmee en een omgeving maken waarin ze zich thuis kunnen voelen.